8 tiếng buổi tối để quyết định bạn là ai

Chia sẻ độc quyền của CEO Dương Xuân Phi số-thứ-4: 8 tiếng buổi tối để quyết định bạn là ai. Bạn đam mê trong công việc và bạn đã biết những điều này chưa? Một người thành công như CEO Dương Xuân Phi sẽ có những nguyên tắc làm việc nào? Cùng nghe anh chia sẻ nhé! — jGooooo – Nền tảng tìm kiếm, kết nối và hỗ trợ du lịch toàn cầu