UTO Tech JSC là một công ty Cổ phần Công nghệ, được thành lập vào ngày 22/02/2020 và có trụ sở chính tại Đà Nẵng. Uto Tech JSC ra đời với mong muốn phát triển các giải pháp công nghệ để mang đến cho người dùng những trải nghiệm tuyệt vời về du lịch và quản trị du lịch.

Uto Tech mang trong mình lý tưởng riêng, xây dựng và phát triển nền tảng tìm kiếm, kết nối và hỗ trợ du lịch toàn cầu jGooooo để giải quyết các vấn đề về du lịch một cách nhanh chóng, toàn diện.
Bên cạnh sản phẩm công nghệ jGoooooUto Tech JSC tự hào với môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp và đề cao sự phát triển của mỗi cá nhân trong công ty. Mang sứ mệnh vươn ra biển lớn, hướng đến sự phát triển toàn cầu, Uto Tech JSC là công ty công nghệ luôn nỗ lực để theo đuổi lý tưởng: “Make great big things to change the world” – “Kiến tạo những điều vĩ đại để thay đổi thế giới”.