Tin tức & Sự kiện >Sự kiện

Talkshow của CEO Dương Xuân Phi tại Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng: Nguồn cảm hứng cho sinh viên du lịch thời Covid-19

28/10/2021
Tag:
Uto Tech JSC
jGooooo
du lịch
khởi nghiệp
talkshow
mạng xã hội
mạng xã hội du lịch
Đà Nẵng
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Khoa du lịch