Tin tức & Sự kiện >Bài viết

"Mặt trời nhân tạo" của Trung Quốc đạt kỷ lục mới, tiến gần hơn đến việc sản xuất năng lượng sạch

04/01/2022
Tag:
mặt trời nhân tạo
năng lượng sạch
EAST
phản ứng nhiệt hạch
phản ứng hạt nhân